Adm. Finques

937921695 info@finquesdepons.com

Lloguer i venda

666236357 comercial@finquesdepons.com

Administració lloguers

Finques de Pons li oferim un gran ventall de serveis al portar el seu immoble de lloguer. Ens ocupem de treure el màxim rendiment del seu immoble d’una forma segura i pràctica per vostè.

Avaluem cadascun dels possibles arrendataris tenint en compte les característiques del habitatge, així com les necessitats i voluntats del propietari. Cadascuna de les operacions les realitzem amb el vistiplau i satisfacció de la propietat.

Un cop firmat el contracte de lloguer nosaltres ens encarreguem de tot, gestió administrativa, econòmica, comercial i de manteniment:

 • Emissió i cobro dels rebuts
 • Control d’impagaments i reclamació extrajudicial
 • Confecció de les liquidacions mensuals a la propietat
 • Pagament de despeses
 • Gestió administrativa
 • Confecció contractes, annexos, resolucions o cessió
 • Gestió del ingrés i la devolució de la fiança al INCASÒL
 • Tràmit de canvi de titularitat de comptadors de llum, aigua i gas
 • Seguiment de la aplicació i execució de les clàusules contractuals
 • Comunicació de sinistres a la companyia asseguradora
 • Actualització de la renta
 • Tràmit del pagament i liquidació Impost Transmissions Patrimonials
 • Tràmit de Cèdula d’Habitabilitat, Certificat energètic i Butlletí Blau
 • Publicitat del immoble als principals portals immobiliaris online, revistes, cartells, xarxes socials, etc.
 • Busca i selecció de inquilins
 • Gestió d’incidències per reparacions dels immobles
 • Sol·licitud de pressupostos als industrials
 • Seguiment i comprovació de les reparacions
 • Propostes d’actualitzacions per la millora del estat dels immobles.